EXHALYZER® D

Exhalyzer D – Keuhkotoimintatestit vastasyntyneille, taaperoille, lapsille ja aikuisille 

Exhalyzer D on ainutlaatuinen järjestelmä, joka mahdollistaa useiden keuhkotoimintaparametrien samanaikaisen ja jatkuvan mittauksen jopa yhteistyöhön kykenemättömiltä keskosilta, vastasyntyneiltä, lapsilta ja aikuisilta. Se tarjoaa yhdistelmän, joka koostuu virtaus-, tilavuus- ja painemittaustoiminnoista; lisäominaisuuksina on saatavana kapnografia, oksimetria, uloshengityksen typpioksidi, toiminnallinen jäännöskapasiteetti / uloshuuhtoutumisindeksi (FRC/LCI) sekä hengityspaineen mittaus (keuhkomekaniikka). Potilaan tilaa voidaan tällöin tarkastella keskitetysti.

Järjestelmä pystyy suorittamaan kaikki keuhkotoimintatestit, jotka on kuvattu ATS/ERS:n standardeissa (1) sekä teoksissa Infant Respiratory Function Testing (1) ja Pediatric Pulmonary Function Testing (2). Se tarjoaa ei-invasiivisen keinon havaita keuhkojen tulehdustiloja (uloshengityksen fraktionaaliset NO- ja FENO -testit), eikä testeihin tavallisesti tarvita sedaatiota.

Tavalliset käyttötarkoitukset: 

  • Kertahengityksen analysointi
  • Toiminnallisen jäännöskapasiteetin (FRC) ja ventilaation epäsäännöllisyyksien mittaaminen
  • Keuhkojen uloshuuhtoutumisindeksin (LCI) Slope 3 -analysointi (SnIII)
  • Typen uloshuuhtoutumisen FRC-mittaukset
  • Keuhkomekaniikan analysointi käyttämällä kertasuljintekniikkaa
  • Kapnografia ja oksimetria
  • Usean ja yksittäisen hengityksen FENO-analyysi

Viitteet:
1) J. Stocks, P.D. Sly, R.S. Tepper, W.J. Morgan. Infant respiratory function testing. Wiley-Liss, New York 1996. 2) J. Hammer, E. Eber; Paediatric Pulmonary Function Testing. Karger, Basel 2005. 2) Bates J, Schmalisch G, Filbrun D, Stocks J, Tidal breath analysis for infant pulmonary function testing. Eur Respir J 2000; 16: 1180 – 1192

Exhalyzer D tarjoaa runsaasti spirometriatestivaihtoehtoja vastasyntyneistä aikuispotilaisiin. Modulaarinen järjestelmä on helppo päivittää uuteen versioon, ja se täyttää kaikilta osin pikkulasten/lasten keuhkotoimintatestejä koskevat ATS/ERS-suositukset.

Useita keuhkotoimintatestejä potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon

TBFVL

Kertahengityksen virtaustilavuusanalyysi pikkulapsille, jotka eivät kykene yhteistyöhön.

FEV1

Huippuvirtaus-, FEV1- ja TLC -mittaukset potilailta, jotka kykenevät yhteistyöhön.

CO2 and happi

Kapnografia- ja oksimetriamittaukset kuolleen tilan laskentaan sekä hapen ja CO2:n vapautumiseen (RQ)

SOT

Kertasuljintekniikka (SOT) vastuksen (Rint, Rrs) ja komplianssin (Crs) manuaaliseen tai automaattiseen mittaukseen. Synkronoitavissa potilaskohtaisesti säätämällä virtauksen triggausta ja suljinaikaa.

FeNO

FeNO-mittauksilla tutkitaan hengitysteiden tulehdustilaa käyttämällä usean ja yhden hengityksen tekniikoita ATS/ERS-suositusten mukaisesti. Kemiluminesenssiin perustuva CLD 88 -analysaattori on typpioksidimittausten viitemenetelmä.

FRC/LCI pikkulapsille

Normaalin lepohengityksen aikainen toiminnallinen jäännöskapasiteetti (FRC) ja ventilaation epäsäännöllisyydet (LCI) analysoidaan mittaamalla potilaalle annetun kaasun uloshuuhtoutuminen usean hengityksen aikana. Ei vaadi sedaatiota eikä potilaan yhteistyötä.

FRC/LCI leikki-ikäisistä aikuisiin

Normaalin lepohengityksen aikainen toiminnallinen jäännöskapasiteetti (FRC) ja ventilaation epäsäännöllisyydet (LCI) analysoidaan käyttämällä 100 %:n happea typen uloshuuhtoutumisen mittaamiseen usean hengityksen aikana.

Exhalyzer D – Keuhkotoimintatestit vastasyntyneille, taaperoille, lapsille ja aikuisille

Virtaus Ultraäänen kulkuaika 
Typpioksidi Kemiluminesenssi (viitemenetelmä) 
Hiilimonoksidi  Infrapunan absorboituminen 
Happi  Laserin absorboituminen
Aikaresoluutio 10 ns
Näytteenottotaajuus  enintään 200 Hz
Mittausalue enintään 16 l/s
Tunnistusraja Virtaus: 0.6 ml/s
Tilavuus: 5 ml vakio (tutkimustilassa 2 ml)
Tarkkuus < 2 % kliinisessä käytössä riippumatta kaasuseoksesta 
Kuollut tila Setti 1: 1.9 ml
Setti 2: 7.2 ml
Setti 3: 20 ml
Mittausalue  ± 12 kPa (± 120 mbar)
Tarkkuus 0.015 kPa
Tunnistusraja  0.015 kPa
Merkkikaasu (pikkulapset) 4 ± 0.5 % SF6-kaasua lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetussa ilmassa (vaadittu happimäärä on 21 %) tai
16 ± 1 % heliumia lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetussa ilmassa (vaadittu happimäärä on 21 %)  
Merkkikaasu (leikki-ikäiset ja sitä vanhemmat)
Typen uloshuuhtoutumisjärjestelmä 
100 % happi
Ohitusvirtaus Paino < 15 kg: säädöt OFF, 150-250 ml/s
Paino > 15 kg: enintään 1 l/s (leikki-ikäisen asetus)
Tulopaine 200 to 600 kPa (29 to 86 psi)
Annettu merkkikaasu S1/4 tuumaa, Swagelok / DISS
Tuloilma DISS
Toimintatilat  Automaattinen (virtaustriggaus), manuaalinen 
Vasteaika  < 10 ms
Sulkemisaika   Valinnat 50 - 1500 ms
Mittausalue 0.1 ppb - 5000 ppb
Tunnistusraja < 0.1 ppb
Viiveaika (ohjelmiston kompensoima)  < 0.5 s, näyteputken tyyppi 3
< 0.6 s, näyteputken tyyppi 1
Nousuaika (0-90%) < 0.1 sec
Laskuaika  (0-90%) < 0.1 sec
Näytteen virtausnopeus 110 ml/min ±10 %, näyteputken tyyppi 1 (potilaanpaino < 5 kg )
330 ml/min ±10 %, näyteputkentyyppi 3
Kal.kaasun pitoisuus 0.5 to 4 ppm typpioksidia (NO) typessä (suositus on 1 ppm)
Kal.kaasun virtausnopeus noin 600 ml/min
Tulokaasu 200 to 800 kPa (2-8 baaria), 1/8’’ Swagelock
Tehonkulutus 400 VA max
Verkkovirtajännite 100 to 240 V, 50/60 Hz
Mitat: 500 x 135 x 400 mm (leveys x korkeus x syvyys)
Paino 25 kg


Lämpötila-alue 10-40°C
Sallittu kosteusalue  5 to 95% RH (tiivistymätön)
Tehonkulutus 230 VA maks.
Verkkovirtajännite 100 to 240 V, 50/60 Hz
Tietoliittymä RS 232
Mitat 550 x 100 x 400 (leveys x korkeus x syvyys)
RV-RTC-järjestelmä: 1 170 x 550 x 800 mm (leveys x korkeus x syvyys) 
Paino 5 kg perusyksikkö
80 kg maks., mukaanlukien RV-RTC-optio


Pentium i3 -tyypin suoritin tai parempi, yhdenmukainen Neuvoston lääkintälaitedirektiivin ja 93/42 EEC ja EU:n turvallisuusstandardin EN 60601-1 kanssa, Microsoft Windows 7, 16 Mt:n RAM, 10 Mt vapaata levytilaa, USB-portti, XGA tai parempi grafiikkasovitin, RS232-liitäntä 

ECO MEDICS varaa oikeuden muuttaa määrityksiä ilman eri ilmoitusta

Lataa

Exhalyzer D product sheet >>>

Lataa

Spiroware product sheet SPW31-V11 (Leaflet E)

Lataa

Cleaning Guidance >>>