SenTec V-Sign Järjestelmä

Potilaan unen häiriintymättä
- jatkuva
tcPCO2 & SpO2
Keuhkotuuletuksen ja
hapetuksen
ei-invasiivinen
valvonta
previous arrow
next arrow
Slider

Digitaalinen monitori tcPCO2, SpO2, PR and HP -arvojen valvontaan (ilman PO2-kanavan aktivointia)


SDMS on SenTec-yhtiön valmistama jatkuvatoiminen, ei-invasiivinen digitaalinen monitorointijärjestelmä aikuisten ja pediatristen potilaiden hiilidioksidin osapaineen (PCO2), toiminnallisen happisaturaation (SpO2), pulssitaajuuden (PR), pulsaatioindeksin (PI) ja lämmitystehon (HP) valvontaan. Se soveltuu lähes kaikkiin mahdollisiin hoitopaikkoihin, ja sillä voidaan valvoa myös vastasyntyneiden PCO2- ja HP -arvoja.

Tuotekoodi: SDM

Sensorivaihtoehdot

 • OxiVenT™ Sensori (tcPCO2, tcPO2, SpO2, PR and RHP)
 • V-Sign™ Sensori (tcPCO2, SpO2, PR and RHP)

Ominaisuudet

 • SenTec-sensoreiden mittaamien tietojen näyttöön (katso yllä olevat kuvat)
 • Fyysiset ominaisuudet:
  • Paino: 2.3 kg – kaasusäiliön kanssa
  • Koko: 10.2 cm x 27.0 cm x 23.0 cm
  • Taitettavat jalat toimivat myös kantokahvana ja auttavat säätämään katselukulmaa
  • Asennettavissa pyörillä varustettuihin telineisiin, infuusiotelineisiin, seinäpidikkeisiin, kiskoihin, kuljetuskehtoihin jne.
 • Liitännät:
   • Sarjaliitäntä (RS-/EIA-232): Tuetut protokollat: SenTecLink, Philips VueLink ja/tai Philips IntelliBridge, Spacelabs Flexport (ei PO2-parametriä), sarjaliitännällä varustettu tulostin, TCB (TransCutaneous Basic Protocol, esim. Dräger-monitoreihin) ja sähkökäyttöiset lääketieteelliset laitejärjestelmät (esim. Capsule)
   • LAN-portti (UDP – RFC 768): Tarvitaan etävalvontaan, jossa käytetään V-CareNeT™-sovellusta
   • Analoginen ulostulo (0–1 V)
   • Hoitajan kutsutoiminto
 • TFT-värinäyttö (LED-taustavalo) -    Haihtumaton FLASH-muisti, jonka kapasiteetti riittää 227 tunnin (9,5 päivän) monitorointitietojen tallentamiseen.
 • Suljettu, ladattava litiumioniakku, jonka kapasiteetti riittää 10 tunnin käyttöön

Huomautus

 • Edellä kuvatut ominaisuudet riippuvat SDM-PO2- tai SDM -järjestelmän ohjelmistoversiosta
 • Ota yhteys paikalliseen SenTec-edustajaan, kun tcPO2-kanava on aktivoitava.

V-Sign™ Sensori 2

Hiilidioksidin osapaineen, hapen osapaineen ja pulssioksimetrian valvontaan

 • Digitaalinen sensori
 • TcPCO2-arvojen, pulssioksimetriatietojen (SpO2, PR), pulsaatioindeksin ja suhteellisen lämmitystehon (RHP) jatkuvaan ei-invasiiviseen valvontaan
 • Soveltuu aikuisille, pediatrisille ja vastasyntyneille* potilaille
 • Uudelleenkäytettävä, vedenkestävä
 • Kiinnitetään potilaaseen MAR-kiinnitysrenkaalla tai korvaklipsillä
 • Sisältää yhden (1) yksittäisen vaateklipsin (SC-CC)
 • Kytketään SDM-järjestelmään digitaalisen sensorin sovitinkaapelilla.

Pyydä käytön opastusta paikalliselta SenTec-jälleenmyyjältä.

 

* Vastasyntyneiden osalta V-Sign™-sensorin käyttöaihe on toistaiseksi ainoastaan hiilidioksidin osapaineen valvonta.

OxiVenT™ Sensori

Hiilidioksidin osapaineen, hapen osapaineen ja pulssioksimetrian valvontaan

 • Digitaalinen sensori
 • TcPCO2- ja tcPO2 -arvojen, pulssioksimetriatietojen (SpO2, PR), pulsaatioindeksin ja suhteellisen lämmitystehon (RHP) jatkuvaan ei-invasiiviseen valvontaan
 • Soveltuu aikuisille, pediatrisille ja vastasyntyneille* potilaille
 • Uudelleenkäytettävä, vedenkestävä
 • Kiinitetään potilaaseen MAR-kiinnitysrenkaalla tai korvaklipsillä
 • Sisältää yhden (1) yksittäisen vaateklipsin (SC-CC)
 • Kytketään SDM-järjestelmään digitaalisen sensorin sovitinkaapelilla.

Pyydä käytön opastusta paikalliselta SenTec-jälleenmyyjältä.

 

* Vastasyntyneiden osalta OxiVenT™-sensorin käyttöaihe on toistaiseksi ainoastaan hiilidioksidin osapaineen valvonta.

Esite

English

Neonatologia

English

Anestesiologia

English

Krooninen hengitysvajaus

English

Käyttöalueet

SDMS-järjestelmä on tarkoitettu aikuisten ja pediatristen potilaitten hiilidioksidin osapaineen, hapen osapaineen, happisaturaation ja pulssitaajuuden jatkuvaan ei-invasiiviseen valvontaan. Turvallinen, tarkka ja luotettava menetelmä parantaa kliinikoiden mahdollisuuksia arvioida potilaiden keuhkotuuletusta ja hapetusta lähes kaikissa mahdollisissa hoitotilanteissa.

Käyttöaluekohtaiset tiedot:

Aina kosketuksissa...SDMS-järjestelmä mahdollistaa vastasyntyneiden potilaiden hiilidioksidiosapaineen (tcPCO2) ja happiosapaineen (tcPO2) jatkuvan transkutaanisen valvonnan. Anturin monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet (rintakehään, palleaan, selkään, otsaan, reiden sisä- tai ulkopinnalle) helpottavat keskeytyksetöntä valvontaa lähes missä tahansa hoitotilanteessa. 

Turvallinen anturin lämpötilan hallinta

Digitaaliset V-Sign™- ja OxiVent™ -sensorit pysyvät aina kosketuksissa potilaaseen samalla kun mittaavat, valvovat ja säätävät turvallisesti sensorin kiinnityspaikan lämpötilaa. SDMS-järjestelmässä on turvallisen lämmönhallinnan takaava "plug and play" -mittaustoiminto. Sensorin lämpötila on laitoskohtaisesti rajoitettavissa, ja tarvittaessa laite kehottaa tarkastamaan sensorin kiinnityspaikan. Jos sensorin lämpötila pääsee kuitenkin huomaamatta nousemaan, lämpötilaa alennetaan automaattisesti.

Hellävarainen sensorin kiinnitys

SDMS-järjestelmän sensorin voi pitää aina kosketuksissa potilaaseen, sillä sen kiinnittäminen ei tunnu juuri missään. Edellä kuvattu pitkälle kehitetty lämmönhallintaominaisuus on yksi näistä potilasystävällisistä kiinnitysominaisuuksista. Hellävaraisuutta lisää SenTecin rakenne: transkutaaninen sensori on erittäin kevyt (alle 2,9 g), ja sen johto on taipuisa ja vapaasti käännettävissä kiinnittämisen jälkeenkin. Vastasyntyneiden sensorin kiinnitysrenkaan kehitystyössä on otettu huomioon potilaiden ihon erityistarpeet: sensori voidaan kiinnittää paikalleen kevyesti ilman voimaa, ja se on myös helppo irrottaa vaurioittamatta herkkää ihoa. 

Luotettavat mittaustulokset 

Kivuton transkutaaninen hiilidioksidiosapaineen mittaus tuottaa täsmällisen arvion valtimoveren hiilidioksidiosapaineen tasoista. Digitaalisen V-Sign™-sensorin tekninen poikkeama on pienempi kuin millään muulla nykyään markkinoilla olevalla transkutaanisella monitorilla; hiilidioksidin osapaineen mittaustulokset pysyvät tarkkoina ja luotettavina myös pitkäaikaisissa mittauksissa [Storre 2010].  OxiVenT™-sensori mittaa PO2-arvot optisesti käyttäen dynaamista fluoresenssin sammutustekniikkaa. Tämä mittausperiaate on vakaa suhteessa aikaan, ja siksi siinä ei ole käytännössä lainkaan poikkeamaa.

Helppokäyttöinen sensori 

“Aina kosketuksissa potilaaseen” tarkoittaa, että valvontaa voidaan jatkaa jopa 12 tuntia ilman kalibrointia. Kertamittauksiin perustuvaan valvontaan verrattuna SenTecin transkutaanisen sensorin keskeytyksettä tuottamat kliinisen tiedot antavat mahdollisuuden havaita potilaan tilassa tapahtuvat muutokset aikaisemmin, jolloin henkilökunnalle jää enemmän aikaa optimoida hoito potilaan tarpeiden mukaan. Digitaalisen sensorin voi myös irrottaa sensorin sovitinkaapelista jopa 30 minuutiksi ilman uusia kalibrointipyyntöjä. Tämä antaa henkilökunnalle mahdollisuuden tutkia, hoitaa tai kuljettaa vastasyntynyttä potilasta vapaammin. Se helpottaa myös mittausjärjestelmän käsittelyä erityisesti vastasyntyneen inkubaattorin ympärillä.

Esimerkkejä kliinisestä käytöstä

Pitkäaikaiskäytön turvallisuus vastasyntyneiden teho-osastolla

Valtimoveren kaasuanalyysi on tällä hetkellä kultainen standardi kriittisesti sairaiden vastasyntyneiden potilaiden hiilidioksidiosapaineen määrityksessä. Verikaasunäytteiden toistuvaan ottamiseen liittyy ongelmia, kuten toimenpiteen invasiivisuus, komplikaatioiden riski, virheiden mahdollisuus ja hoitoperäinen anemia. Transkutaaninen SDMS-järjestelmä on turvallinen tapa valvoa jatkuvasti vastasyntyneen hiilidioksidi- ja happiosapainetta. Sensori voidaan kiinnittää hellävaraisesti, siinä on äärimmäisen luotettava lämmönhallinta, ja sen suunnittelussa on pyritty maksimoimaan mittauksen mukavuus sekä vastasyntyneelle potilaalle että henkilökunnalle. Yhdysvaltalaisen Vanderibiltin lastensairaalan lääkäri William Francis Walsh kollegoineen on todistanut SDMS-järjestelmän tarkkuuden ja käytettävyyden (Nashville, Tennessee).  He testasivat SDMS-järjestelmää pienimmillä potilaillaan, jotka painoivat 1000–3400 grammaa. Hiilidioksidin osapaineen (tcPCO2) mittauspaikkakohtaiset mittausjaksot olivat jopa50 tunnin pituisia. Tutkimus vahvisti laitteen turvallisuuden (ei haitallisia ihovaurioita) sekä kliinisesti olennaisen yhteyden SDMS-järjestelmän mittaamien tcPCO2-arvojen vastaavuuden ja valtimoveren hiilidioksidiosapaineen välillä [Walsh]. 

Vastasyntyneen keuhkotuuletuksen hallintaohjeet

Korkeataajuusventilaation (HFOV) tai ei-invasiivisen ventilaation (NIV) yhteydessä ei voida luottaa ainoastaan yleisiin valtimoveren hiilidioksidin mittauksen korvaaviin tekniikoihin.  Rowley kollegoineen testasi, voiko SDMS-järjestelmällä mitattu transkutaaninen PCO2 luotettavasti korvata valtimoveren kaasuanalyysin, joka vaaditaan vastasyntyneiden korkeataajuusventilaation (HFOV) yhteydessä. He totesivat merkittävän vastaavuuden SDMS-järjestelmällä mitattujen ja valtimoverestä mitattujen tcPCO2-arvojen välillä vastasyntyneillä potilailla, joiden syntymäpaino oli hyvin alhainen, sekä vastasyntyneillä, joilla oli vasopressorilääkitys [Rowley]. Jatkuva tcPCO2-valvonta mahdollistaa HFOV-tason säätämisen ja voi auttaa minimoimaan jälkitiloja (kuten aivokammioverenvuotoa), joita voi syntyä hiilidioksidin osapaineen heilahtelun seurauksena [Rowley].
  

Hengityspysähdykseen johtavia tunnistamattomia hengitysvajaustapahtumia esiintyy päivittäin sairaaloiden vuodeosastoilla eri puolilla maailmaa. Erityisen alttiita hengityspysähdyksille ovat potilaat, jotka saavat leikkauksen jälkeiseen kivunhoitoon opioideja ja sedatiiveja, sillä ne lisäävät hengitysvajauksen riskiä[1]. Tunnistamatta jääneestä hengitysvajauksesta ja liian myöhään aloitetusta elvytyksestä on seurannut sydämen toiminnan ja hengityksen pysähtyminen, joka johtaa hapenpuutteesta aiheutuneisiin aivovammoihin ja kuolemaan (vain joka viides sairaalassa sydänpysähdyksen saaneista potilaista palautuu niin hyvin, että heidät voidaan kirjata ulos sairaalasta). Tietyt populaatiot - erityisesti obstruktiivista uniapneaa sairastavat potilaat - ovat muita alttiimpia sydänpysähdykselle. On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon, että hengenvaarallista opioideista johtuvaa hengitysvajausta ilmenee jossain määrin myös nuorilla, terveillä potilailla[2]. Lisäksi hengenvaarallista opioidien aiheuttamaa hengitysvajausta ilmenee jaksoittaisina infuusioina annettavan opioidilääkityksen yhteydessä.

APSF-säätiö (Anesthesia Patient Safety Foundation) julisti äskettäin "nollatoleranssin" leikkauksenjälkeisten opioidien aiheuttamille haitoille [2]. APSF vahvistaa myös muiden standardointielinten aiemmin antamat lausunnot ja katsoo, että opioidien aiheuttamat hengityskomplikaatiot voitaisiin estää paremmalla valvonnalla [1-5]. Erään tutkimuksen ("Closed Claims Analysis of Cases Involving Postoperative PCA and Neuraxial Narcotics") mukaan paremmalla valvonnalla olisi voitu estää 73 % omasäätöiseen kivunlievitykseen (PCA) ja 56 % neuraksiaaliseen kivunhoitoon liittyvistä tapauksista[2]. Tästä syystä APSF painottaa, että postoperatiiviseen kivunhoitoon opioideja ja sedatiiveja saavien potilaiden keuhkotuuletusta (eli potilaiden PCO2-tasoja) ja hapetusta (pulssioksimetriaa) tulee valvoa jatkuvasti [2, 3]. Lisäksi on otettava huomioon yleissairaanhoidon vuodeosastojen pienempi henkilökuntamitoitus - joka yleensä heikentää suoran valvonnan tasoa - sekä kiinnitettävä erityistä huomiota keskusmonitorin valvontaan ja siihen, että hoitohenkilökunta saa tiedon keuhkotuuletuksen heikkenemiseen viittaavista merkeistä.

Keuhkotuuletuksen ja hapetuksen valvonta vuodeosastolla 

 • Valtimoverinäytteet ovat invasiivisia ja jaksoittaisia, joten ne eivät oikein sovellu potilaiden keuhkotuuletuksen ja hapetuksen rutiiniluontoiseen valvontaan. 
 • Pulssioksimetria on erinomainen tapa arvioida potilaiden hapetusta vuodeosastolla; se myös auttaa välttämään hypoksemiaa ja kudoksen hypoksiaa. Jos potilas hengittää huoneilmaa, pulssioksimetria voidaan lisäksi – jossain määrin – käyttää epäsuorana hypoventilaation ilmaisimena. Happi-hemoglobiini-dissosiaatiokäyrän fysiologiasta johtuen pulssioksimetrialla EI kuitenkaan pystytä havaitsemaan hypoventilaatiota potilailta, jotka saavat lisähappea. Jos lisähappea saavien potilaiden hapetuksen valvontaan käytetään ainoastaan pulssioksimetriä, on olemassa vaara, että hengitysvajaus pääsee kehittymään ja pahenemaan kriittiselle tasolle hoitohenkilökunnan huomaamatta.
 • Uloshengityksen loppuvaiheen PCO2 -tason (etCO2-tason) mittaaminen sivuvirtauksesta on keskeytymätön ja suhteellisen helppo menetelmä, joka voi mahdollisesti heijastaa potilaan keuhkotuuletuksen tilaa. Ongelmana on, että etCO2 -tuloksen luotettavuus riippuu suuresti kaasunäytteen laadusta ja siitä, onko hengitys säännöllistä ja hengitysjaksot täydellisiä. Alveolaarisen PCO2:n mittaaminen vaatii riittävät kertatilavuudet, ja pinnallinen hengitys voi johtaa liian alhaisiin etCO2-arvoihin. Lisäksi etCO2:n laatu voi heikentyä entisestään, jos potilaalla on jokin keuhkosairaus, kuten COPD tai muu sairaus, joka aiheuttaa epäsuhtaa keuhkoperfuusion ja keuhkotuuletuksen välillä. Tästä syystä etCO2-arvot ovat yleensä huonoja spontaanisti hengittävillä potilailla - jotka muodostavat pääosan postoperatiivisten vuodeosastojen potilaskunnasta.

Transkutaaninen pCO2:n (tcpCO2) valvonta on jatkuvaa, ei-invasiivista ja luotettavaa hengitysteiden laadusta riippumatta, ja se poistaa etCO2-mittausten epätarkkuuksiin ja valtimoverikaasumittauksien invasiivisuuteen liittyvät ongelmat. Jatkuva tcPCO2-valvonta heijastaa lisäksi hypoventilaatiotilannetta yksiselitteisesti, riippumatta siitä, saako potilas lisähappea vai ei. Tämä auttaa parantamaan potilasturvallisuutta.

SDMS-järjestelmä tarjoaa seuraavat keskeiset ominaisuudet keuhkotuuletuksen ja hapetuksen valvontaa yleissairaanhoidon vuodeosastoilla:

Luotettavat mittaustulokset

 • Ainutlaatuinen algoritmi, joka tunnistaa ja hylkää tcpCO2-häiriöt
 • Pienempi tekninen poikkeama kuin millään muulla nykyään markkinoilla olevalla transkutaanisella monitorilla (Storre 2010).
 • Yhdistetyn tcpCO2/SpO2-valvonnan luotettavuus on vahvistettu lukuisissa eri mittauspaikoissa.

Etävalvonta ja hälytysten lisävalvonta

 • Etävalvonta ja hälytysten lisävalvonta V-CareNeT™ -järjestelmien kanssa jopa 20:tä SDM-monitoria varten. Verkossa oleva keskusasema näyttää jokaisen V-CareNeT™ -järjestelmään kirjatun potilaan tcPCO2-, SpO2-, PR -arvot ja hälytykset.
 • V-CareNeT™-järjestelmän käyttöönotto on helppoa; se vaatii vain perinteisen Ethernet-verkon, vähintään yhden SDM-monitorin sekä keskusasemana toimivan PC:n, jossa on  V-STATS™ asennettuna ja V-CareNeT™ -paketti aktivoituna.
   

Kattava tietojen hallinta

 • Trendien graafiset esitykset näytöllä ja tulosteina, sekä valittujen mittausten tilastollinen yhteenveto.
 • Muistissa on tilaa 12 vuorokauden valvontatiedoille
 • V-STATS™ (PC-ohjelmisto) mahdollistaa trenditietojen lataamisen verkon kautta tietojen analysointia, raportointia ja tulostusta varten 

Turvallinen anturin lämpötilan hallinta

 • Palovammojen vaaraa ei ole, sillä anturin huippulaadukas lämmönhallintajärjestelmä on optimoitu ylittämään huomattavasti perinteisten transkutaanista valvontaa koskevat standardit 

Helppokäyttöinen sensori

 • TcpCO2- ja SpO2 -arvojen valvonta yhdellä ja samalla anturilla, joka sopii kiinnitettäväksi moneen mittauspaikkaan.
  TcPCO2-arvojen mittaus on yksiselitteinen tapa valvoa hypoventilaatioita, jotka voisivat jäädä huomaamatta ja päästä etenemään vaarallisen pitkälle pelkästään SpO2-arvoja tarkkailtaessa.
 • Ainutlaatuinen SMART CALMEM -toiminto a) antaa mahdollisuuden kytkeä digitaalinen V-Sign™-anturi irti 30 minuutiksi ilman, että takaisin kytketty anturi olisi kalibroitava uudelleen ja b) vaatii vähemmän kalibrointeja.
 • Tyypillinen 12 tunnin kalibrointiväli mahdollistaa jatkuvan valvonnan jopa 12 tunniksi.
 • Kalvon vaihtoväli on jopa 42 päivää.
 • Erityiset parametrit yleissairaanhoidon vuodeosastoja varten (ei äänimerkkejä vuoteen vieressä, näyttö lepotilassa).
 • Useita valmiiksi määritettyjä käyttäjän valittavissa olevia mittausnäyttöjä.
 • Monitori on asennettavissa pyörillä varustettuihin telineisiin, infuusiotelineisiin, seinäpidikkeisiin tai kiskoihin.
 • Taitettava jalat toimivat myös kantokahvana ja auttavat säätämään katselukulmaa.

Viitekirjallisuutta

[1] Frank J. Overdyk, Postoperative Respiratory Depression and Opioids, Initiatives in Safe Patient Care, Initiatives.
[2] Weinger MB. Dangers of postoperative opioids: APSF workshop and white paper address prevention of postoperative respiratory complications. APSF Newsletter Winter 2006-2007; 21:61-67.
[3] Stoelting and Weinger MB. Dangers of Postoperative Opioids - Is there a Cure? APSF Newsletter Summer 2009; 24:25-26.
[4] JCAHO, Patient controlled analgesia by proxy, Sentinel Event Alert 33, December 20, 2004
[5] Practice Guidelines for the Perioperative Management of Patients with Obstructive Sleep Apnea, Anesthesiology 2006; 104:1081–93

Unidiagnostiikassa on tärkeää, että potilaan PCO2-tasoja voidaan valvoa jatkuvasti potilaan unen häiriintymättä yönaikaisen hypoventilaation arvioimiseksi ja ei-invasiivisen ventilaation titraamiseksi.

Koska valtimoverinäytteet ovat jaksoittaisia ja invasiivisia, niitä ei voi tehdä häiritsemättä potilaan unta.

Uloshengityksen loppuvaiheen PCO2-tason (etCO2-tason) mittaaminen sivuvirtauksesta on keskeytymätön ja suhteellisen helppo menetelmä. Ongelmana on kuitenkin, että fysiologisten tekijöiden, kuten "terveiden keuhkojen" ja hyvän keuhkoperfuusion ja keuhkotuuletuksen suhteen lisäksi CO2-tuloksen luotettavuus riippuu suuresti kaasunäytteen laadusta ja siitä, onko hengitys säännöllistä ja hengitysjaksot täydellisiä. Tästä syystä etCO2-arvot ovat yleensä huonoja spontaanisti hengittävillä potilailla - jotka muodostavat pääosan unitutkimusosastojen potilaskunnasta.

Transkutaaninen pCO2:n (tcpCO2) valvonta on jatkuvaa, ei-invasiivista ja luotettavaa hengitysteiden laadusta riippumatta, ja se poistaa etCO2-mittausten epätarkkuuksiin ja valtimoverikaasumittauksien invasiivisuuteen liittyvät ongelmat.

SDMS-järjestelmä tarjoaa seuraavat keskeiset ominaisuudet unitutkimukseen:

Luotettavat mittaustulokset

 • Pienempi tekninen poikkeama kuin millään muulla nykyään markkinoilla olevalla transkutaanisella monitorilla (Storre 2010).
 •  V-STATS™-järjestelmä, joka korjaa jäännöspoikkeamat retrospektiivisesti.
 • Algoritmi, joka tunnistaa ja hylkää PCO2-häiriöt.

Turvallinen anturin lämpötilan hallinta

 • Palovammojen vaaraa ei ole, sillä anturin huippulaadukas lämmönhallintajärjestelmä on optimoitu ylittämään huomattavasti perinteisten transkutaanista valvontaa koskevat standardit.

Helppokäyttöinen sensori

 • Tyypillinen kalibrointiväli on 12 tuntia.
 • Kalvon vaihtoväli on jopa 42 päivää.
 • SMART CALMEM -toiminto a) antaa mahdollisuuden kytkeä SenTec TC -anturit irti 30 minuutiksi ilman, että takaisin kytketty anturi olisi kalibroitava uudelleen.
 • SMART CALMEM -toiminnon ansiosta anturi vaatii vähemmän kalibrointeja.
 • Erityiset parametrit unidiagnostiikkaa varten (ei signaaleja, ei häiritsevää valoa näytöltä).

Kattava tietojen hallinta

 • Muistissa on tilaa 12 vuorokauden valvontatiedoille
 • V-STATS™ (PC-ohjelmisto) mahdollistaa trenditietojen lataamisen tietojen analysointia, raportointia ja tulostusta varten.
 • Kätevä trenditietojen lataus verkon kautta käyttämällä V-CareNeT™-sovellusta (sisältyy V-STATS™-järjestelmään).
 • Analogisen ulostulon (0-1V) PCO2-, SpO2-, PR- ja Pleth -arvojen parametrialue valittavissa.
 • Vahvistetulla sähköeristyksellä varustettu analoginen ulostuloliitäntä mahdollistaa suoran liitännän polygrafia- ja PSG -järjestelmiin ilman ylimääräisiä turvatoimia.

Anestesiologian erikoislääkäreiden työhön liittyy potilaiden kliinistä hoitoa ja hoidon hallintaa lähes kaikilla sairaalan osastoilla. Haasteena on potilaiden tilan valvonta eri hoitotilanteissa. SDMS-järjestelmä (SenTec Digital Monitoring System) tukee anestesialääkäreitä esimerkiksi seuraavissa hoitotilanteissa:

 • toimenpiteet, joihin liittyy jokin tietty mekaaninen ventilaatiotekniikka (HFJV, HFO, yhden keuhkon ventilaatio), pitkittyneitä apneajaksoja (HFNC apneapotilaan hapetukseen/keuhkotuuletukseen), valvottu anestesiahoito tai toimenpiteen aikainen sedaatio
 • kipulääkkeiden haittavaikutusten valvonta sekä anestesiahoidon jälkeinen valvonta.

Leikkaussali
Tietyissä tilanteissa tcPCO2:n valvonta tuottaa uloshengityksen lopun CO2:n valvontaa (ETCO2) paremmat PaCO2-tasojen arviot erilaisissa kirurgisissa toimenpiteissä (esim. rintakehän alueen anestesiassa, vaikeasti ylipainoisten aikuisten anestesiassa, johon liittyy epäsuhtaa keuhkoperfuusion ja keuhkotuuletuksen välillä, sekä yhden keuhkon ventilaatiossa).

TcPCO2:n valvonta on hyödyllistä myös korkeataajuisessa suihkuventilaatiossa (HFJV), jota käytetään esimerkiksi ylähengitysteiden leikkauksissa sekä rintakehän alueen tai keuhkojen leikkaustoimenpiteissä. Sitä käytetään myös HFO:n kontrollointiin, ja se auttaa ohjaamaan keuhkotuuletusta yhden keuhkon ventilointitoimenpiteissä. Apneavaiheiden aikana TcPCO2 mahdollistaa jatkuvan monitoroinnin, etenkin, kun EtCO2-mittaus ei ole mahdollinen esim. käytettäessä suurivirtauksista nenäkanyyliä toimenpiteissä, jotka kohdistuvat kurkunpäähän tai henkitorveen.

TcPCO2 ei korvaa leikkaussalissa EtCO2-valvontaa (koska EtCO2-arvon avulla voidaan havaita henkeä uhkaavat tilanteet välittömästi), mutta TcPCO2:n ja EtCO2:n valvonta täydentävät toisiaan monissa tilanteissa. TcPCO2 on arvokas lisä kapnografiassa, kun potilaan EtCO2- ja PaCO2 -arvojen välinen ero on suurentunut, sekä tilanteissa, jotka vaativat hiilidioksidipitoisuuksien jatkuvaa, ei-invasiivista ja tarkkaa kontrollointia (esim. yhden keuhkon ventilaatiossa).

SDMS-valvontajärjestelmä auttaa leikkaussalissa anestesiologia arvioimaan potilaan PaCO2-tilannetta nopeasti, tarkasti ja jatkuvasti riippumatta keuhkotuuletuksen tai -perfuusion tilasta.

Toimenpiteen aikainen sedaatio tai valvottu anestesiahoito
Toimenpiteen aikaista sedaatiota tai valvottua anestesiahoitoa (monitored-anesthesia care, MAC) käytetään diagnostiikka- ja hoitotoimenpiteissä paikallispuudutuksen kanssa tai ilman, ja lääkityksen antamisesta vastaa yleensä operaattori yhdessä koulutuksen saaneen hoitajan kanssa, ja vaikeissa tapauksissa toimenpiteeseen osallistuu myös anestesialääkäri.

Toimenpiteen aikainen anestesia ja/tai valvottu anestesiahoito ovat indisoituja esimerkiksi seuraavissa diagnostiikka- tai hoitotoimenpiteissä: endoskopia, kurkunpään tai keuhkoputkien kuituoptinen tähystys taipuisalla tähystimellä, sydämen katetrisointi, sähköinen rytminsiirto, lasten diagnostinen kuvantaminen (MK, TT), suuret hammastoimenpiteet, kehonulkoinen painemurskaus, toimenpideradiologia, lapsen laseraatiovamman korjaus, luuydinaspiraatio, palovamman puhdistus/vaikean hankauman puhdistaminen ("asfaltti-ihottuma"), murtuman repositio/sijoiltaanmenon repositio, rintaontelopisto, torakotomia/pleuraimun asennus, keskuskatetrin asennus

EBA, eurooppalaisten anestesiologien yhteistyöelin, on laatinut ohjeistuksen ei-anestesiologien antamaa sedaatiota ja/tai kivunlievitystä varten ("Guidelines for sedation and/or analgesia by non-anaesthesiology doctors"). Keuhkotuuletuksen ja hapetuksen osalta ohjeissa sanotaan seuraavaa:

...monitorointiin tulee sisällyttää vähintään pulssioksimetria ja jatkuva visuaalinen hengityksen ja hengitystaajuuden valvonta.

Amerikan Anestesiologiyhdistyksen (ASA) asiantuntijaryhmä on laatinut ei-anestesiologien antamia sedaatioita varten ohjeistuksen (Guidelines for Sedation and Analgesia by Non-Anesthesiologists), jossa korostetaan seuraavaa:

...vaikka keuhkotuuletus ja hapetus liittyvät toisiinsa, ne ovat erillisiä fysiologisia prosesseja, ja siksi hapetuksen valvonta pulssioksimetrialla ei korvaa keuhkotuuletuksen valvontaa.

SDMS-järjestelmä tarjoaa toimenpiteen aikaisesta sedaatiosta vastaavien lääkäreiden ja sairaanhoitajien käyttöön sovelluksen, jossa yhdellä ainoalla anturilla saadaan nopeasti ja keskeytyksettä tarkat tiedot potilaan keuhkotuuletuksesta (tcpCO2) ja hapetuksesta (SpO2).

Heräämö
Amerikan Anestesiologiyhdistyksen (ASA) asiantuntijaryhmän raportoi heräämöhoitoa koskevassa ohjeistuksessaan (Practice Guidelines for Postanesthetic Care) seuraavaa:

...Heräämössä ja potilaan tajunnan palautuessa on arvioitava hengitysteiden avoimuus, hengitystaajuus ja SpO2-arvot, ja erityistä huomiota tulee kiinnittää hapetuksen ja keuhkotuuletuksen valvontaan.

Anestesia-ainejäämät tai esimerkiksi omasäätöisessä PCA-kivunhoidossa annostellut opioidit voivat aiheuttaa hypoventilaatiota, jonka tunnistaminen pelkästään pulssioksimetrian avulla vaikeutuu, jos heräämössä oleva potilas saa lisähappea.

SDMS-järjestelmän avulla heräämön vastuulääkäri pystyy valvomaan potilaiden keuhkotuuletusta ja hapetusta yhden ainoan sensorin välityksellä. Jos V-STATS™-ohjelmistoon asennetaan lisäksi V-CareNeT™-sovellus, henkilökunta voi valvoa yhdeltä Ethernet-verkossa olevalta tietokoneelta keskitetysti jopa 20:tä SDM-järjestelmää.

SDMS-järjestelmää koskevat julkaisut

V-Sign™ -sensorilla varustettu SDMS (SenTec Digital Monitoring System) on turvallinen, tarkka ´ja luotettava tapa jäljittää ja valvoa muutoksia valtimoveren hiilidioksidissa, valtimoveren happisaturaatiossa ja pulssitaajuudessa. V-Sign™ -sensori mittaa tcPCO2- ja SpO2 -arvot ei-invasiivisesti ja auttaa paremmin arvioidaan potilaan keuhkoventilaatio- ja hapetustilannetta lähes kaikissa mahdollisissa hoitotilanteissa. Saatavana on jatkuvasti kasvava määrä kliinisten tutkimuksien julkaisuja, jotka koskevat SDMS-järjestelmän käytettävyyttä, luotettavuutta ja tarkkuutta.

Seuraavia linkkejä napsauttamalla voit tarkastella julkaistuja kliinisiä tutkimuksia, jotka on järjestetty käyttöaluekohtaisesti.

Anestesia

Tehohoito

Neonatologia

Toimenpiteen aikainen sedaatio

Pneumologia

Uni

Seuraavia linkkejä napsauttamalla voit tarkastella julkaistuja kliinisiä tutkimuksia, jotka on järjestelty muiden aiheiden mukaan:

Yleistä

Validointi /tarkkuus

tcPCO2 vs. EtCO2

Kliinisen tutkimuksen tukeminen
SenTec AG on kiinnostunut tukemaan kliinisiä tutkimuksia, joiden aiheena tai käyttökohteena on tcPCO2:n, tcpO2:n ja/tai SpO2:n valvonta eri sovellusalueilla, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta neonatologia, unilääketiede, pneumologia, kotihoito, anestesia, toimenpiteen aikainen sedaatio ja tehohoito. SenTec ottaa mielellään vastaan kliinisiä tutkimuksia koskevia ehdotuksia, jotka liittyvät johonkin yhtiömme tutkimusalueeseen. Jos SenTec päättää tukea tutkimusta, SenTec yleensä tarjoutuu antamaan tuotekoulutusta, valvomaan tutkimuksen aikaisten tietojen laatua käyttövirheiden välttämiseksi, tarjoamaan tukea tietojen analysointiin ja toimittamaan tutkimuksen toteuttamiseen vaadittavat välineet.

Jos haluatte tietää lisää asiasta, ottakaa meihin yhteyttä. Odotamme mielenkiinnolla tutkimusehdotuksianne!