Syramed µSP6000 ruiskupumppu

Arcomedin Chroma-sarjaan kuuluva monikäyttöinen ruiskuinfuusiopumppu, joka täyttää kaikki anestesiavaatimukset. Leikkaussalissa sitä voidaan käyttää laskimoanestesiaan (TIVA) tai tavoiteohjattuun infuusioon (TCI). Toimenpiteen jälkeen se voidaan siirtää potilaan mukana heräämöön, missä se toimii potilassäätöisenä PCA-kipupumppuna. Syramed soveltuu myös infuusiopumpuksi teho- ja vuodeosastoille. Vaihtoehtoja on lukuisia.

Huippulaadukas Syramed-infuusiopumppu edistää hoidon laatua parantamalla toimenpiteiden turvallisuutta ja virtaviivaistamalla hoitajien työnkulkua. Se on käyttäjäystävällinen ja intuitiivinen pumppu, joka täyttää sairaaloiden monitahoiset tarpeet. Sen ulkoasu, käyttöliittymä, rakenne ja toiminnallisuudet sopivat käytettäväksi sekä ruiskupumppuna että volumetrisena pumppuna. Arcomedin infuusiopumput tunnetaan selkeästä rakenteesta ja käyttäjäystävällisistä ydintoiminnoista, jotka mahdollistavat jatkuvan ja erittäin tarkan nesteiden annon ja infuusionopeuden potilaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

 

Tärkein Chroma-sarjan volumetrisia pumppuja ja ruiskupumppuja yhdistävä ominaisuus on monipuolisuus. Asetukset ja infuusioprofiilit voidaan räätälöidä monenlaisiin käyttötarpeisiin. Chroma-sarjan pumppuja voidaan käyttää tehohoitopumppuna, vastasyntyneiden infuusiopumppuna, TCI-pumppuna (tavoiteohjattuun infuusioon), TIVA-pumppuna (laskimoanestesiaan), PCA-kipupumppuna tai monikäyttöpumppuna käyttäjän tarpeiden mukaan.

Arcomedin uraauurtava monikäyttökonsepti helpottaa hoitohenkilökunnan työtä: enää ei tarvitse etukäteen päättää, käytetäänkö ruiskupumppua vai volumetrista pumppua. Pumppu muuntautuu käyttäjän tarpeiden mukaan; leikkaussalissa se toimii TIVA- tai TCI -pumppuna, heräämössä PCA-pumppuna, teho- ja vuodeosastoilla infuusiopumppuna. Monitoimisuus on Volumedin keskeisin ominaisuus - kaikki samassa paketissa.

Chroma-sarja

Chroma-sarjan pumput on suunniteltu käytettäväksi UniQueDOC™-telakka-asemassa. Chroma-sarjan pumput ovat yhteensopivia infuusiotietojen hallintaan tarkoitetun UniQue CONCEPT™ -järjestelmän kanssa. Premium-sarjan infuusiopumppujen innovatiivinen tekniikka tekee näistä pumpuista helppokäyttöisempiä kuin yksikään toinen erillinen pumppu.

 • Suuri, selkeä ja tehokas värillinen LCD-teräväpiirtonäyttö.
 • Helppokäyttöinen pikakuvakkeisiin perustuva kosketusnäyttö.
 • Kompakti ja kestävä – ruiskupumpulla ja volumetrisella pumpulla on sama rakenne ja toiminnallisuudet.
 • Nopea käyttöönotto kaikissa tilanteissa.
 • Lääkeannoksen laskenta varustettuna annosvirheen vähennysjärjestelmällä.
 • Erikoisvalmisteiset ja mukautetut infuusiopumppumallit.
 • TCI-toiminto: Marsh-, Schnider- ja Minto -protokollat.
 • PCA-toiminto: helppo määrittää mukautetun protokollan mukaiseksi, sisäänrakennettu salasanasuojattu lukko ja kätevä potilaspainike.
 • PDMS-järjestelmään sopiva pumppu.

Potilassäätöinen kipulääkitys (PCA), potilassäätöinen epiduraalinen kipulääkitys (PCEA) ja potilassäätöinen sedaatio (PCS)

Entä jos hereillä oleva potilas voisikin itse ottaa bolusannoksen oman kivuntuntemuksensa mukaan? Arcomedin ensisijainen tavoite PCA-, PCEA- ja PCS -pumppujen kehitystyössä on valmistaa tuotteita, jotka mahdollistavat tämän ja samalla täyttävät kaikkein tiukimmat turvallisuusstandardit.
Potilassäätöinen kivunlievitysjärjestelmä (PCA) antaa potilaille mahdollisuuden itse säätää kivunlievitystään. Yleensä terveydenhuollon ammattilaiset määrittävät tämän tyyppisen hoidon niin, että potilas pystyy käyttämään arcomedin laitetta ja annostelemaan pienen annoksen lääkettä tarpeen mukaan.
Arcomedin infuusiopumput asetetaan annostelemaan lääkärin määräämä annos kussakin tapauksessa erikseen. Kun potilaalla on kipuja, hän voi ottaa lääkeannoksen painamalla laitteessa olevaa potilaspainiketta.

Järjestelmä kirjaa bolustiedot lokiin, jotta lääkärit ja hoitajat pystyvät seuraamaan potilaan saamaa lääkitystä.

Lääke annostellaan suoneen käyttämällä arcomedin infuusiovälineitä, kuten ruiskuja, kanyyleita, IV-letkuja tai onkologiasarjoja.

Nämä järjestelmät soveltuvat sekä tavallisille vuodeosastoille että synnytysosastoille, sillä infuusiopumput voidaan räätälöidä tapauskohtaisesti.

 • Pumppujen turvaominaisuuksia ovat esimerkiksi salasana ja lukitusmekanismi.
 • Valmiiksi asetetut ohjelmat ovat käteviä ja parantavat turvallisuutta.
 • Bolushistorialoki
 • Kätevä potilaan annospainike: valaistu, näkyy myös pimeässä.
 • Ultiva PCA -protokolla synnytysosastolle.
 • PCS-protokolla (potilassäätöinen sedaatio)

Aivan uusi, sertifioitu infuusiolaite, joka soveltuu käytettäväksi ylipaineistetuissa ympäristöissä ilman äärimmäisille paine- ja happiolosuhteille ominaisia vääriä hälytyksiä ja virheellisiä infuusioita. Paineistus- ja paineenalennusvaiheiden välinen vaihtelu voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia tavanomaisten infuusiopumppujen toimintaan niin, että seurauksena voi olla lääkityksen keskeytyminen tai ylisuuret annokset.

Näillä annosmuutoksilla voi olla kliinisesti merkitseviä vaikutuksia etenkin, jos kyseessä on kriittisesti sairaan potilaan vasoaktiivinen tai sedatiivinen lääkitys; väärin annosteltu lääke voi horjuttaa hemodynaamista tasapainoa. Tämä laite auttaa välttämään kyseisiä komplikaatioita ja tarjoamaan laitoksenne käyttöön turvallisempaa ja laadukkaampaa hoitoa. Laite on suunniteltu täyttämään myös tulevaisuuden tarpeet. Tehokas ohjelmistosovellus antaa mahdollisuuden yhdistellä ja muokata kaikkia käytettävissä olevia toimintoja tilanteen ja tarpeen mukaan.

 • Ohjelmistopohjainen, suunniteltu tulevaisuutta ajatellen.
 • Suuri LCD-näyttö.
 • Kosketusnäyttö on varustettu pikakuvakkeilla, joiden avulla toiminnot on helppo valita ja ottaa käyttöön ilman selailu- ja hakutoimintoja.
 • Lääkkeiden värikoodaus antaa selkeän yleiskuvan käytössä olevasta lääkityksestä ja parantaa potilasturvallisuutta.
 • Kantokahvalla varustettu intuitiivinen ja helposti mukana kulkeva infuusiolaite.
 • Pieni ja kestävä.
 • Kevyt
 • Muokattavat hälytyssanomat ja asetukset.
 • Yksiselitteiset ja selkeät käyttöohjeet.
 • Lääkeannoksen laskenta / annosvirheen vähennysjärjestelmä / säädettävä paineraja / automaattinen boluksen pienennys tukoksen jälkeen / kuvakeohjattu näyttö / paras käyttöliittymä / lääkkeiden värikoodaus / lääkekirjasto ja lääkeprotokollat.
 • Sveitsiläistä laatua, suunniteltu ja valmistettu Sveitsissä.
 • 12 VDC:n virtalähde.

Arcomedin tehohoitopumput ovat markkinoiden laadukkaimpia ja edustavat infuusiotekniikan huippuosaamista – helppolukuisella ja helppokäyttöisellä tavalla. Arcomedin tehohoitopumput ovat turvallisia ja niissä on laaja toimintovalikoima, joka tekee käytöstä helppoa.

 • Suuri, selkeä ja tehokas värillinen LCD-teräväpiirtonäyttö.
 • Helppokäyttöinen pikakuvakkeisiin perustuva kosketusnäyttö.
 • MedMarker™-toiminto lääkkeiden värikoodaukseen.
 • Lääkeannoksen laskenta.
 • Annosvirheen vähennysjärjestelmä.
 • Annoksen lisäys ja lääkekirjasto.
 • Vapaavirtaussuoja
 • Säädettävä paineraja.
 • Manuaalinen ja ohjelmoitava bolustoiminto.
 • Automaattinen boluksen pienennys tukoksen jälkeen.
 • Letkustossa olevan ilman tunnistus.
 • Akun enimmäiskesto 6 tuntia (riippuu käyttöasteesta).
 • Infrapunaliitäntä.
 • Vakiomallinen virtajohto.
 • Sisäänrakennettu kahva.
 • Voidaan pinota UniQueDOC™-telakkaan.

Kosketusnäyttö on TIVA-pumpun (laskimoanestesiapumpun) keskeisin ominaisuus. Terveydenhuollon ammattilaiset arvostavat Arcomedin infuusiopumpuissa ennen kaikkea kosketusnäytön pikakuvakkeita, joiden avulla toimintojen käyttäminen on helppoa ja nopeaa.

Kosketusnäyttö on selkeä ja helppokäyttöinen. Monimutkaisten valikko- ja hakutoimintojen sijaan arcomedin pumppujen käyttö perustuu kuvakkeisiin. Nämä pikakuvakkeet auttavat lääkäreitä ja hoitajia työskentelemään entistä tehokkaammin, kun toimintojen käyttöönottoon ei kulu aikaa.

Sen lisäksi, että arcomedin pumput ovat nopeita ja käteviä, ne ovat myös mukautettavissa ja räätälöitävissä yksittäisen terveydenhoitoyksikön tai terveydenhuollon ammattilaisen tarpeisiin. Käsineitä ei tietenkään tarvitse riisua laitetta käytettäessä.

Arcomedin pumput ovat myös erittäin turvallisia. Näppärä käyttöliittymä säästää kallisarvoista aikaa (potilasturvallisuus paranee, kun laitteen käsittelyyn kuluu vähemmän aikaa). Kuvakkeisiin perustuva, värikoodattu näyttö antaa lisää aikaa, ja tämäkin parantaa potilasturvallisuutta.

Arcomedin anestesiapumppujen kosketusnäyttö auttaa toimimaan tehokkaasti ja ilman virheitä myös stressaavissa tilanteissa.

 • Suuri, selkeä värinäyttö.
 • Plasman ja vaikutuspaikan algoritmit.
 • Marsh-, Schnider- ja Minto -algoritmit.
 • Tukee muun muassa seuraavia lääkkeitä: propofoli, alfentanyyli, sufentanyyli, deksmedetomidiini ja remifentaniili.
 • Kätevä erillislaite.
 • Propofoliannoksen vaihto 2 %:n ja 1%:n välillä.
 • Langaton, automaattinen potilastietojen siirto pumppujen välillä.
 • Painoindeksin (BMI) seuranta ylipainoisille potilaille.

Arcomedin IV-infuusiopumput ovat erinomainen valinta sairaalan vuodeosastoille. Suurella ja selkeällä näytöllä varustettu CHROMA-infuusiopumppu on täydellinen ratkaisu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Pieni, lujatekoinen ja sisäänrakennetulla kahvalla varustettu CHROMA-pumppu kulkee helposti mukana. Lisäksi arcomedin IV-infuusiopumppujen akku kestää pitkään (6–10 tuntia).

 • Suuri, selkeä ja tehokas värillinen LCD-teräväpiirtonäyttö.
 • Helppokäyttöinen pikakuvakkeisiin perustuva kosketusnäyttö.
 • Hälytyssanomat.
 • Pieni ja kestävä.
 • Sisäänrakennettu kahva.
 • Vakiomallinen virtajohto.
 • Akun enimmäiskesto 6 tuntia (riippuu käyttöasteesta).

Rauhallisen ilmapiirin luominen on erityisen tärkeää synnytysosastolla. Asianmukainen synnytyssänky, laitteet ja välineet ovat välttämättömiä sekä synnyttäjän että syntyvän lapsen hyvinvoinnin kannalta. Arcomedin volumetriset pumput soveltuvat erinomaisesti synnytysosastolle.

Suuri, selkeä ja tehokas värillinen LCD-teräväpiirtonäyttö tukee lääkäreiden ja hoitajien työskentelyä. Volumetrisissa pumpuissa on useita tokolyysiohjelmia, ja niitä voi käyttää sekä tokolyysipumppuna että tavallisena infuusiopumppuna. Sisäänrakennettu kahva on kätevä, kun IV-infuusiojärjestelmää kuljetetaan synnytysosaston sisällä.

 • Suuri, selkeä ja tehokas värillinen LCD-teräväpiirtonäyttö.
 • Useita tokolyysiohjelmia.
 • Toimii sekä tokolyysipumppuna että tavallisena infuusiopumppuna.
 • Äärimmäisen kätevä ja potilasturvallinen.
 • Vakiomallinen virtajohto.
 • Sisäänrakennettu kahva.
 • Ultiva PCA -protokolla synnytysosastolle.

Vastasyntyneiden infuusiopumpuissa on huipputeknisiä ominaisuuksia pienten potilaiden hoitamiseen.
Kaikki valikoimassamme olevat vastasyntyneiden infuusiopumput on suunniteltu tarjoamaan parhaat mahdolliset toiminnot vastasyntyneen vauvan kasvun ja kehityksen turvaamiseen. Paineen ja ilman raja-arvot ovat säädettävissä.

Lisäksi vastasyntyneiden infuusiopumpuissa on erityisiä turvaominaisuuksia. Ruiskun täyttötoiminto auttaa takaamaan välittömän käynnistyksen alhaisilla virtausnopeuksilla, ja annosvirheen vähennysjärjestelmä auttaa varmistamaan oikeat annokset.

Arcomedin pediatriset infuusiopumput ovat yhteensopivia IDMS- ja PDMS-järjestelmien kanssa, ja lisäksi ne on helppo pinota telakka-asemaan. Tämä helpottaa pumpun käsittelemistä ja käyttöä sairaalaympäristössä.

 • Säädettävä paineen raja-arvo.
 • Säädettävä ilman raja-arvo.
 • Virtausnopeus enintään 999 ml/h, kertasäätö 0,1 ml/h.
 • Erittäin tarkka.
 • Annosvirheen vähennysjärjestelmä.
 • Pinottavissa telakka-asemaan.
 • Yhteensopiva IDMS- ja PDMS -järjestelmien kanssa.

Magneettikuvaus on lääketieteellinen kuvantamismenetelmä, joka perustuu radioaaltoihin.
Toisin kuin perinteisessä röntgenissä, siinä ei käytetä sähkömagneettista säteilyä (röntgensäteitä).
Yhden magneettikuvausjakson aikana teknikko saattaa ottaa satoja kuvia, jotka tallennetaan digitaalisesti terveydenhuollon ammattilaisten arvioitaviksi.

 • Kannen suoja estää magneettikuvaan kohdistuvat häiriöt.
 • Pumppujen toimintaa on helppo seurata etäältä.
 • Useita eri kokoisia MRI-suojuksia.
 • Pumpun mukana toimitetaan arcomedin telakka-asema.
 • Ei vaadi huoltoa.

Isotooppihoidossa käytettävien radiolääkkeiden valmistelu ja annostelu vaatii erityisratkaisuja, joilla henkilökunta suojellaan radioaktiiviselta säteilyltä. Arcomedin innovatiivinen laite minimoi radiolääkkeiden valmistelun ja annostelun aikaisen säteilyaltistuksen. Ionisoiva säteily on terveydelle vaarallista. Se aiheuttaa mikroskooppisia kudosvaurioita. Suurille määrille altistuminen voi johtaa palovammoihin ja säteilysairauteen, ja pienille määrille altistuminen lisää syöpäriskiä.

Kansainvälinen säteilysuojelutoimikunta (ICRP9) ja Kansainvälinen säteily-yksiköiden ja -mittausten toimikunta (ICRU) ovat julkaisseet suosituksia ja tietoja säteilysuojaa koskevista määräyksistä ja ohjeistuksista. Näiden suositusten ja tietojen avulla voidaan laskea säteilyn biologiset vaikutukset ihmisen elimistöön. Nykyään monet sairaalat käyttävät automaattisia annostelijoita, joiden ansiosta radiolääkeaineita ei tarvitse valmistella manuaalisesti. Annokset on kuitenkin annettava manuaalisesti. Henkilökunta altistuu radioaktiiviselle säteilylle aina valmistellessaan ja annostellessaan radiolääkeaineita sekä ollessaan potilaan lähellä injektion jälkeen. Koko kehon annos annetaan yleensä yhtäjaksoisesti toimenpiteen kuluessa, mutta raajoihin kohdistuvat annokset annetaan yleensä vaiheittain, ja siihen liittyy radiolääkkeiden käsittelyä.

Isotooppihoidossa radiolääkeaineet annetaan yleensä manuaalisesti yksikköannoksina, jotka otetaan moniannospulloista käyttämällä ruiskusuojaa. Käyttäjien saamista enimmäisannoksista on tehty useita tutkimuksia, ja lisäksi on tehty käyttäjän saamia annoksia koskevia vertailevia tutkimuksia, joissa käsikäyttöisesti annettuja radiolääkeannoksia vertaillaan automaattisella injektorilla annettuihin annoksiin. Näissä tutkimuksissa on tultu siihen lopputulokseen, että radiolääkkeen automaattisen valmistelun ja annostelun käyttäminen vähentää hoitohenkilökunnan säteilyaltistusta, parantaa annostelun tarkkuutta ja auttaa suojelemaan tartunnoilta huomattavasti paremmin kuin käsikäyttöinen valmistelu ja annostelu.

Arcomed panostaa isotooppilääketieteeseen, koska se on uusi erikoisala, jossa parhaillaan tapahtuu voimakasta teknologista kehitystä.  Tuotekehitystyömme taustalla on laaja kokemus ja jatkuva kiinnostus uusia ideoita kohtaan. Tältä pohjalta syntyi myös ArcoNuc. ArcoNuc on tietokoneohjattu ratkaisu radiolääkkeiden annosteluun ja injektointiin: täysin suojattu kannettava laite, joka ottaa potilaskohtaisesti määritetyn radiolääkeannoksen injektiopullosta ja annostelee sen potilaaseen infuusiolaitteen kautta. Kaikkea tätä ohjataan helppokäyttöisellä tietokoneohjelmistolla.

ArcoNuc-laitteen keskeisiä ominaisuuksia:

 • Täysin suojattu, lujatekoinen ja automaattinen laite minimoi säteilyaltistuksen.
 • Yhteensopiva kaikkien vakiomallisten injektiopullojen kanssa.
 • Soveltuu kaikille isotoopeille, mukaan lukien ne, joilla on hyvin lyhyt puoliintumisaika.
 • Suunniteltu yksittäisten radiolääkeannosten valmisteluun ja annostukseen.
 • Infuusiotiedot voidaan tulostaa tarralle ja lisätä potilastietoihin.
 • Annos voidaan laimentaa.
 • Sisältää toimintamittarin, joka mittaa tarkasti monikäyttöpullon toimintaa.
 • Kannettava ja kevyt.
 • Nopea annosten valmistelu ja annostus.
 • Erityisen hyödyllinen radioaktiivisilla isotoopeilla annettavaan täsmähoitoon (Targeted Radionuclide Therapy).
 • Antonopeutta ja annosmäärää voidaan säätää ja kontrolloida.

Enteraalisessa ruokinnassa ravinto annetaan suoraan vatsaan tai pohjukaissuoleen. Menetelmää käytetään silloin, kun ravintoa ei voi antaa suun ja ruokatorven kautta. Keinoravitsemushoitoa käytetään silloin, kun potilas ei pysty syömään suun kautta.
Tässäkin tapauksessa potilaalla on kuitenkin oltava toimiva ruoansulatuskanava, jotta ravinteet imeytyvät oikein.
Keinoravitsemushoito voidaan antaa kahdella tavalla: enteraalisesti tai parenteraalisesti.

Potilassäätöinen lääkkeen anto

Potilassäätöinen sedaatio (PCS)
Potilassäätöinen kipulääkitys (PCA)
Potilassäätöinen epiduraalinen kipulääkitys (PCEA) 

Entä jos hereillä oleva potilas voisikin itse ottaa bolusannoksen oman kivuntuntemuksensa mukaan? Arcomedin ensisijainen tavoite PCA-, PCEA- ja PCS -pumppujen kehitystyössä on valmistaa tuotteita, jotka mahdollistavat tämän ja samalla täyttävät kaikkein tiukimmat turvallisuusstandardit.

Potilassäätöinen kivunlievitysjärjestelmä (PCA) antaa potilaille mahdollisuuden itse säätää kivunlievitystään. Yleensä terveydenhuollon ammattilaiset määrittävät tämän tyyppisen hoidon niin, että potilas pystyy käyttämään Arcomedin laitetta ja annostelemaan pienen annoksen lääkettä tarpeen mukaan.

Arcomedin infuusiopumput asetetaan annostelemaan lääkärin määräämä annos kussakin tapauksessa erikseen. Kun potilaalla on kipuja, hän voi ottaa lääkeannoksen painamalla laitteessa olevaa potilaspainiketta. Järjestelmä kirjaa bolustiedot lokiin, jotta lääkärit ja hoitajat pystyvät seuraamaan potilaan saamaa lääkitystä. Lääkkeet annostellaan suoneen käyttämällä infuusiovälineitä, kuten ruiskuja, IV-letkuja tai onkologiasarjoja.

Arcomedin PCA tai PCS ominaisuudella varustetut infuusiopumput ja ruiskupumput soveltuvat sekä tavallisille vuodeosastoille että synnytysosastoille, sillä infuusio- ja ruiskupumput voidaan räätälöidä tapauskohtaisesti.

 

ArcoAir PCA -kytkin

Puhallusilmalla aktivoitava PCA-boluskytkin on tarkoitettu tajuissaan oleville potilaille, jotka eivät pysty käyttämään käsiään tai yläraajojaan.

Boluskytkimessä on älykäs paineanturi ja kertakäyttöinen putki, johon on kiinnitetty suodatin ja suukappale. Suukappale on nivelletyn varren päässä lähelle potilaan suuta. Halutessaan lääkeannoksen potilas puhaltaa suukappaleeseen yhtäjaksoisen puhalluksen.

Suukappale on yhdistetty infuusiolaitteisiin niin, että potilas saa sekä ohjelmoidut että itse otetut lääkeannokset. Infuusiolaitteiden yhdistelmät mahdollistavat myös monenlaiset kokoonpanot.

 

 

 

Suuri kosketusnäyttö – kosketa ja toimi

Toiminnot on helppo valita ja ottaa käyttöön koskettamalla näytössä olevia pikakuvakkeita. Yksi kosketus riittää tuomaan näyttöön eniten käytetyn toiminnon. Toimintojen valitseminen on intuitiivista ja mukautettavissa niin, että työnkulku on sujuvaa ja tehokasta. Työnkulun turvallisuus paranee, kun toiminnot valitaan selkeästä näytöstä ilman selailu- ja hakutoimintoja, pelkästään koskettamalla pikakuvakkeita. Värinäyttö mahdollistaa lääkkeiden värikoodien käyttämisen (ISO 26825 ja DIVI), mikä vähentää lääkevirheiden vaaraa kriittisissä tilanteissa.

Tavoiteohjattu infuusio TCI ja TIVA anestesia

Arcomed-pumpuissa käytetään suonensisäisen anestesian edistyneimpiä mahdollisuuksia TIVA ja TCI. Infuusionopeuden automaattinen laskenta potilaan biolääketieteellisten parametrien perusteella – valtava askel eteenpäin potilasturvallisuudessa.

Yksittäisiä epiduraaliboluksia annosteleva menetelmä (PIEB)

Uusimpaan tieteelliseen ja kliiniseen näyttöön perustuva edistyksellinen epiduraalianestesiamenetelmä, jossa yhdistetään yksittäinen bolus, potilassäätöinen PCA-bolus ja automaattisen lukituksen aikaraja. Tämä mahdollistaa paikallispuudutteen paremman jakautumisen epiduraalitilaan, jolloin kipulääkeboluksen teho on entistä parempi.

Boluksena annettava tokolyysi

Arcomedin All-in-One-konseptiin pohjautuvat pumput tukevat boluksena annettavia tokolyysiprotokollia. Pumpuissa on valmiiksi määritettyjä ohjelmia, joissa on vaihtelevilla bolustasoilla toistuvia määrityksiä synnytysosastojen tarpeisiin. Infuusiopumpun ja ruiskupumpun käyttö on entistä turvallisempaa ja helpompaa.

Hyperbaarinen infuusio- tai ruiskupumppu

Aivan uusi, sertifioitu infuusiopumppu, joka soveltuu käytettäväksi ylipaineistetuissa ympäristöissä (ATA 10) ilman äärimmäisille paine- ja happiolosuhteille ominaisia vääriä hälytyksiä ja virheellisiä infuusioita.

previous arrow
next arrow
Slider

UniQue MRi -suoja

 • Luja ja kiinteä suoja MRI-kuvahäiriöitä vastaan.
 • Pumppujen toimintaa on helppo seurata etäältä.
 • Useita eri kokoisia MRI-suojuksia.
 • Pumpun mukana toimitetaan arcomedin telakka-asema.
 • Ei vaadi huoltoa.
 • MRI-yhteensopiva infuusiopumppu.

UniQueCONCEPT™

UniQueCONCEPT™ on uraauurtava infuusiotietojen hallintajärjestelmä (IDMS), joka lisää potilasturvallisuutta, selkeyttää työnkulun prosesseja ja edistää sairaalan oikeusvarmuutta. Edistynyt ja helppokäyttöinen viivakooditekniikka parantaa potilasturvallisuutta. Oikea potilas saa oikean lääkityksen oikealla annoksella; lääkitysvirheet vähenevät merkittävästi. Keskitetty monitorointi- ja hälytystoiminto antaa hoitajien ja lääkäreiden käyttöön kaikki olennaiset infuusiotiedot – mihin tahansa aikaan ja missä tahansa päin sairaalaa.

UniQueDOC™

UniQueDOC™-telakka-aseman modulaarinen rakenne on äärimmäisen yksinkertainen, käytännöllinen ja ohut niin, että pumput voidaan pinota käyttäjän tarpeiden mukaan.

 • Saatavana 2 ja 8 moduulin malleina.
 • Pumppujen pohjassa on turvasilmukka ja -ura, joiden ansiosta niiden sovittaminen paikalleen ja irrottaminen on mahdollisimman helppoa ja turvallista.
 • Telakkaan voidaan asettaa sekä volumetrisia pumppuja että ruiskupumppuja.
 • Voidaan kiinnittää infuusiotelineeseen tai kiskojärjestelmiin.
 • Helppo kantaa mukana ja siirtää paikasta toiseen.
 • Huomaamaton, eikä vaadi ylimääräistä tilaa. Ohuen rakenteen vuoksi telakka-asema on lähes piilossa pinottujen pumppujen takana.
 • Sisäänrakennettu verkkolaite.
 • Helppo puhdistaa.

Lattiateline

Potilaan liikkuvuuden mahdollistamiseksi arcomed tarjoaa useita lattiatelinemalleja, joiden avulla resurssien ohjaus voidaan optimoida ja potilaan ja sairaalan tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin. Kaikkien arcomed-lattiatelineiden suunnittelussa otetaan ennen kaikkea huomioon joustavuus, vakaus ja turvallisuus, ja valmistuksessa käytetään huippulaadukkaita materiaaleja - joita on paranneltu vuosien varrella.

Arcomed tarjoaa sairaalaympäristöihin helppokäyttöisiä, turvallisia ja joustavia varusteita, kuten MRI-suojia ja MRI-yhteensopivia laitteita. Sveitsiläinen tekniikka takaa parhaat tulokset infuusiotekniikan alalla