Ventica® – järjestelmä

Diagnostiikka- ja valvontalaite pikkulasten astman kotihoitoon

Ventica-järjestelmä on luotettava apuväline 5-vuotiaiden ja sitä nuorempien lasten astman diagnosointiin, mittaukseen ja valvontaan kotioloissa. Tallennuslaitteen käyttö vaatii vain muutaman helpon vaiheen, jotka vanhemmat voivat helposti tehdä ilman asiantuntijan apua.

Mittaus on lapselle mukavaa, sillä Ventica®-laitteen mittaukset tehdään lapsen nukkuessa. Patentoidut algoritmit analysoivat lapsen hengitystietoja, ja näiden tietojen perusteella voidaan määrittää luotettavasti EVI-indeksi, joka kuvaa lapsen hengityksessä tapahtuvia vaihteluja.

  • Mukava pienelle lapselle
  • Kotimittaus
  • Luotettava kvantitatiivinen tulos

Tutustu laitteeseen opastusvideoiden avulla:
Opastusvideo vanhemmille 
Ventica Analytics – Before the measurement
Ventica Analytics – After the measurement

Esitteitä ladattavissa sivun alareunassa.

Miksi Ventica-järjestelmää suositellaan pikkulapsille 

Auttaa varmistamaan, että lapsen astma saadaan hallintaan
Ventica-järjestelmän rutiiniluontoinen käyttö auttaa pitämään astman kurissa ja hälyttää astman pahenemisesta tai keuhkotoiminnan muusta heikkenemisestä.

Hoidon muokkaaminen tai lopettaminen
Kun näitä tuloksia täydennetään muilla kliinisillä ja diagnostisilla arviointimenetelmillä, Ventica ilmaisee lapsen astmassa tapahtuvia muutoksia ja mahdollistaa sen, että lapsen tilaa voidaan hoitaa jo varhaisvaiheessa, hänen lääkitystään voidaan muokata tai hoito voidaan jopa tarvittaessa lopettaa keuhkotoiminnan objektiivisten mittaustulosten perusteella.

Lapsen astman diagnosoiminen
Ventica tarjoaa objektiivisia kvantitatiivisia tietoja astmadiagnoosin tueksi, kun sitä täydennetään muilla kliinisillä ja diagnostisilla arvioilla.

 

EVI-indeksi (Expiratory Variability Index)

Ventica-järjestelmässä on patentoitu analysointiohjelma, joka mittaa lapsen hengitystietoja läpi yön. Näiden tietojen pohjalta Ventica tallentaa lapsen hengityksessä tapahtuvia vaihteluja kuvaavan EVI-indeksin. Näytössä oleva palkkikaavio osoittaa, miten lapsen EVI-indeksi vertautuu terveiltä verrokkihenkilöiltä saatuihin viiteindekseihin. Kaaviossa on helposti ymmärrettävät liikennevalovärit ja numeromuotoinen viiteasteikko.

EVI-indeksi kuvaa lapsen yksittäisten hengitysten välisiä eroja ja niiden määrää yön aikana
Lapsilla, joilla on suuri pysyvän astman riski, on raportoitu EVI-arvoja, jotka ovat pienempiä kuin 13; tämä indeksialue asettuu selvästi palkkikaavion matalle, punaisella merkitylle alueelle. Lapsilla, joilla on pienempi astman riski tai astman hallintaan sopiva lääkitys, EVI-arvo on vähintään 14, jolloin indeksialue asettuu palkkikaavion vihreälle ylätasolle. Ventica-laitteen EVI-tulosta tulee tulkita muiden kliinisten ja diagnostisten arviointitulosten rinnalla.

EVI-indeksin laskenta perustuu lapsen yön aikaisen hengityksen tuottamien virtaus-tilavuuskäyrien uloshengitysjakson alkuvaiheiden välisiin vastaavuuksiin. Ventica-laitteen analyysi tuottaa suuren määrän käyrien vastaavuusarvoja. Lapsen raportoitu EVI-indeksi lasketaan tilastollisesti näiden vastaavuusarvojen kvartiilivälistä. Alhainen EVI-indeksi ilmaisee siis puutteellista hengitysvaihtelua, mikä viittaa hengitysteiden ahtautumiseen ja astmaan.

Luotettava EVI-laskenta varmistetaan edistyksellisellä häiriöiden tunnistuksella ja suodatuksella
Kun lapsen EVI-indeksiä lasketaan, Ventican analytiikkaohjelmisto käyttää vain levollisessa unessa taltioituja raakatietoja. Vaiheet, joissa lapsi liikkuu levottomasti tai esimerkiksi yskii tai itkee, suodatetaan pois koko yön tiedoista. Tätä varten laitteessa on erittäin kattava häiriöiden tunnistusalgoritmi.

Kuinka se toimii