Vyntus IOS

Impulssioskillometria (IOS)
Spirometriaan ja hengitysteiden vastukseen perustuva diagnostiikka yhdessä pienikokoisessa laitteessa.

Kertahengityksen analysointi impulssioskillometrialla on osoittautunut informatiiviseksi ja erottelukykyiseksi keuhkosairauksien, kuten astman, keuhkoahtauman ja keuhkofibroosin, varhaisessa toteamisessa ja seurannassa. Siksi hengitysteiden mittaukset impulssioskillometrialla sopivat täydentämään spirometriaa.

 

Ominasuudet

  • Impulssioskillometriassa ei juurikaan tarvita potilaan yhteistyötä, ja sillä voidaan tutkia useampia potilasryhmiä kuin pelkällä spirometrialla. Tutkimukseen soveltuvat niin lapset, aikuiset kuin vanhuksetkin.
  • Hengitysteiden toiminnan arviointi ja erittely lepohengityksessä.
  • Keuhkoahtauman herkkä ja varhainen tunnistaminen. Astmapotilaiden oireita ei välttämättä huomata tavallisessa spirometriassa, vaikka ilmateiden vastus olisikin kasvanut. Impulssioskillometria mittaa impedanssia eri taajuuksilla, jotka osoittavat keskeisten ja perifeeristen hengitysteiden vastuksen.
  • Keskeisten (proksimaalisten) ja perifeeristen (distaalisten) hengitysteiden vastusten erottelu.
    Bronkodilaattorihoito ei useinkaan pääse perifeerisiin hengitysteihin asti. Impulssioskillometrialla voidaan saada objektiivinen vaste lääkehoitoon silloinkin, kun FEV1 ei anna tuloksia.
  • Testillä voidaan seurata keuhkoputkien altistuksen vaikutusta hengitysteiden tonukseen.
  • Koetulosten automaattinen luokitus ja tulkinta.
VIRTAUS
Tyyppi: Pneumotakografi
Arvoväli: 0-±20 l/s
Erottelu: 10 ml/s
Tarkkuus: 0.1-14 l/s ±5 % tai 0.2 ls (suurempi näistä) tai 0.2-12 l/s: ±2 % tai +-0.2 l/s (suurempi näistä)
Resistanssi:
CMRR: 60 dB taajuudella 50 Hz
TILAVUUS
Tyyppi: Pneumotakografi
Arvoväli: ± 20 l
Tarkkuus: 0.5-8 l: ±3 % tai ±0.05 l (näistä suurempi)
Arvoväli: 1 ml
Anturit
SUUN PAINE
Tyyppi: Pietsosähköinen
Arvoväli: ± 2 kPa (±15 mmHg)
Tarkkuus: ± 2%
Erottelu: 0.003 kPa (0.023 mmHg)
TESTISIGNAALI
Tyyppi: Vaihtuvan suunnan impulssi
Pulssien väli: 0.1-6 sekuntia
Impulssin pituus: 45 ms
Yhden impulssin taajuusalue: 0-100 Hz
Voimakkuus: -20 dB taajuudella 40 Hz
KALIBROINTI
Vertailuimpedanssi: 0.2 kPa/(L/s) (2 cmH2O/(L/s))
Tarkkuus: < ± 2%
Jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi BD-mallit ja tekniset tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Tietoja SentrySuite™-ohjelmistosta sekä tietokonetta ja palvelinta koskevista vaatimuksista on SentrySuite™-ohjelmistonverkkosivustossa.

Palvelut ja tuki

Pohjoismainen Timik tarjoaa tuotteita suurella ammattitaidolla. Tavoitteenamme ovat tyytyväiset asiakkaat ja tarjoamme palvelua sekä asiakkaiden tiloissa että toimistollamme. Palveluorganisaatiota johdetaan Norjasta, missä yrityksellä on ISO-9001 sertifikaatti. Palveluillamme on edustajat jokaisessa Pohjoismaassa. Tarjoamme useita erilaisia huoltosopimuksia laajalle joukolle tuotteitamme. Pystymme lisäksi tarjoamaan etätukea, mikäli asiakkaalla on tähän valmiudet. Pidämme kirjaa kaikista palveluista ja tuesta, tavoitteenamme pitää asiakkaamme perillä edistyksestä.