Timik Medical Oy:n yksityisyydensuojailmoitus

Yksityisyydensuojailmoitus

Henkilötietojen käsitteleminen
Täällä kerrotaan, minkä tyyppisiä henkilötietoja Timik Medical Oy kerää ja millaisiin toimenpiteisiin yksityisyyden suojaamiseksi on ryhdytty.

Henkilötiedot ovat tietoja ja mielipiteitä, jotka voidaan yhdistää yksilöön suoraan tai epäsuorasti. Käsittelemme tavallisesti henkilötietoja, kuten nimiä, osoitteita, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita.

Olemme vastuussa käsittelemistämme henkilötiedoista. Mielestämme on tärkeää, että tiedät, millaisia tietoja keräämme ja miten suojaamme tietojen yksityisyyden.

Jäljempänä kuvataan, millaisia tietoja keräämme ja käytämme sekä miksi ja miten keräämme niitä ja kuinka suojaamme ne.

Timikin organisaatio
Timik on pohjoismainen yritys, joka keskittyy lääketieteellisiin laitteisiin ja välineisiin, joiden avulla hoidetaan ja diagnosoidaan kroonisia sairauksia. Olemme erikoistuneet tuomaan uusimmat lääketieteellis-tekniset edistysaskeleet saataville kohtuulliseen hintaan henkilöille, joiden jokapäiväiseen elämään tällaiset tekijät vaikuttavat. Timik-yhtymän pääkonttori on Ruotsissa. Sillä on toimipisteet Norjassa, Suomessa ja Tanskassa. Jakelumme on toteutettu alueellisesti.

Pohjoismaissa organisaatio näkyy markkinoilla omalla tuotemerkillään (Timik) sekä kaikkien valmistajiemme (toimittajien) nimillä ja tuotebrändeillä. Timik palvelee yritys- ja yksityisasiakkaita pohjoismaisilla markkinoilla. Timik keskittyy yritysasiakkaisiin, lääkinnällisiin laitteisiin ja laitteisiin, joiden avulla Pohjoismaissa diagnosoidaan ja hoidetaan kroonisia sairauksia, sekä hyödyntää osaamistaan liiketoiminta-alueillaan. Jos muuta ei mainita tai käy ilmi, yksityisyydensuojailmoitus koskee henkilötietojen käsittelyä Pohjoismaissa sekä yksityishenkilö- että yritysmarkkinoilla.

Henkilötietojen käsitteleminen
Käsittelemme henkilötietojasi Suomessa voimassa olevassa lainsäädännössä sallitulla tavalla. Henkilötietoja kerätään tarvittaessa lainsäädännön ja/tai sopimusten velvoitteiden täyttämiseksi.

Henkilötietojen käsitteleminen viittaa kaikkeen henkilötietojen käyttämiseen, esimerkiksi keräämiseen, tallentamiseen, järjestämiseen, säilyttämiseen ja näiden yhdistelmiin.

Kaikki henkilötietojen käsitteleminen edellyttää lakisääteistä perustetta. Jos lakisääteistä, muuta perustetta ei ole olemassa, eli jos esimerkiksi tiettyjen henkilötietojen käsittelemisestä on allekirjoitettu sopimus, pyydämme aina suostumustasi henkilötietojesi käsittelemisestä.

Henkilötietojesi käsittelemisen tarkoitus
Henkilötietojesi käsittelemisen tarkoitus on ensisijaisesti asiakassuhteen hallinta ja sellaisten velvollisuuksien täyttäminen, jotka meillä on sinua kohtaan asiakkaana ja/tai palvelujemme vastaanottajana. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja siinä määrin kun se on edellytetty tai sallittu lainsäädännössä tai silloin kun olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi kyseiselle käsittelemiselle.

Lisäksi käsittelemme henkilötietoja asiakasseurannan ja markkinoinnin yhteydessä sekä testataksemme että päivittääksemme säännöllisesti asiakas- ja tietojärjestelmiemme omat operatiiviset ja turvajärjestelmät.

Käsiteltävien henkilötietojen tyypit
Saamme henkilötiedot pääosin suoraan sinulta. Jos keräämme tietojasi kolmansilta osapuolilta (esimerkiksi luottotietoja myyviltä yrityksiltä), sinulla on yleensä oikeus saada tästä ilmoitus.

Voimme käsitellä seuraavia tietoja: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, mielenkiinnon kohteet, työtehtävät, asema sekä tarjoamamme tai itseäsi kiinnostavat palvelut. Tiettyjen palvelujemme tuottaminen saattaa edellyttää muunlaisten henkilötietojen käsittelemistä. Tällaisissa tapauksissa asiasta ilmoitetaan yksittäisten palvelujen ehdoissa.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille
Jos henkilötietojen luovuttaminen julkisille viranomaisille on lakisääteistä, luovutamme asiankuuluvat tiedot viranomaisten vaatimuksesta. Lisäksi asiankuuluvia henkilötietoja voidaan luovuttaa EEA- ja EU-alueella tai niiden ulkopuolella toimiville yhteistyöyrityksille ja/tai -organisaatioille lainsäädännön ja/tai sopimusten velvoitteiden täyttämiseksi.

Henkilötietojasi ei missään tapauksessa siirretä tekemättä sopimusta, jossa oikeutesi turvataan. Jos henkilötiedot siirretään EU/EEA-alueen ulkopuolelle maahan, jota EU-komissio ei ole hyväksynyt, varmistamme aina, että vastaanottaja takaa, yleensä EU-sopimusmallia käyttämällä, että henkilötietoja kolmanteen maahan siirrettäessä noudatetaan EU-US Privacy Shield -puite-ehtoja.

Asiakasrekisteri – yritysmarkkinat
Timik-organisaatiolla on Pohjoismaissa käytössään yhteinen rekisteri yritysasiakkaista. Sen tavoitteena on asiakassuhteiden hallinnoiminen sekä konserniin kuuluvien yritysten palvelujen ja konsultoinnin tarjoamisen koordinoiminen.

Yritysasiakasrekisteri sisältää asiakastietoja, kuten yrityksen nimi, osoite, asiakkaan yhteyshenkilön tiedot ja sen yrityksen nimi, jonka asiakas yritys on, sekä yritysasiakkaan sopimuspohjaisesti käyttämät palvelut ja tuotteet. 

Seuraavilla yrityksillä on oikeus käyttää Timikin yhteistä yritysasiakasrekisteriä:

 • Timik Group AB (Ruotsi)
 • Timik AB (Ruotsi)
 • Timik AS (Norja)
 • TImik Medical Oy (Suomi)
 • Timik ApS (Tanska)

Asiakasseuranta ja markkinointi
Kun meillä on asiakassuhde yritykseesi
Lähetämme sinulle markkinointimateriaalia, jossa kerrotaan tuotteistamme ja palveluistamme, joihin suhteemme liittyy. Tässä yhteydessä saatamme käyttää sinusta tallentamiamme tietojasi, esimerkiksi nimesi, yhteystiedot ja palvelut/tuotteet, joista on allekirjoitettu sopimus kanssasi. Poimimme yritysasiakkaiden tällaiset neutraalit tiedot yhteisestä asiakasrekisteristämme.

Muihin luokkiin kuuluvat tuotteet ja palvelut tai jos asiakassuhdetta ei ole
Jos markkinoimme sellaisiin luokkiin kuuluvia tuotteita tai palveluita, joita koskevaa sopimusta emme ole allekirjoittaneet, tai meillä ei ole asiakassuhdetta kanssasi, emme lähetä sinulle markkinointimateriaalia ilman etukäteen antamaasi suostumustasi.

Saat aina mahdollisuuden peruuttaa palvelun tilauksen, kun saat meiltä markkinointimateriaalia sähköpostitse.

Lisäksi voit pyytää nimesi poistamista markkinointitietokannastamme ottamalla yhteyden asiakaspalveluumme tai yhteyshenkilöösi Timik-organisaatiossa.

Vaikka olisit ilmoittanut, että et halua markkinointimateriaalia, voit edelleen saada muita asiakassuhteen liittyviä tietoja, esimerkiksi tietoja tilauksista ja niiden toimittamisesta.

Jos olet yksityishenkilö, saat meiltä yleensä markkinointimateriaalia korkeintaan puolen vuoden välein, mutta tämä voi vaihdella.

Suostumus
Tietojen tarkoitus ja tyypit
Jos käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen pohjalta, suostumuksen saamisen peruste näkyy selkeästi suostumuksessa (esimerkiksi palveluidemme markkinoiminen).

Ellei suostumuksessa toisin mainita, käytämme seuraavia henkilötietojasi lähettäessämme markkinointimateriaalia suostumuksesi perusteella:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Tekstiviesti
 • Mitkä tahansa mielenkiinnon kohteet tai etusijaiset kohteet, jotka olet ilmoittanut meille.
 • Asema (vain yritysmarkkinat)

Suostumus on vapaaehtoinen
Voit vapaasti päättää, annatko suostumuksesi vai et. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.
Sinulla on oikeus saada käyttöösi henkilötietosi, jotka on tallennettu edellä mainittuja tarkoituksia varten.

Järjestelmien testaaminen ja laadunvarmistus
Henkilötietojasi käsitellään useissa tietojärjestelmissä, jotka on kehitetty tiettyjen ja tarpeellisten operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tyydyttävän operatiivisen vakauden, ja varsinkin tietoturvan varmistaminen, edellyttää päivittämistä, testaamista ja vianmääritystä säännöllisesti. Tällöin yksittäisten järjestelmien sisältämät tiedot voidaan kloonata ja kopioida. Tämä tapahtuu suojatussa, erityisesti tähän tarkoitukseen luodussa ympäristössä, joten nämä toimenpiteet eivät vaikuta pääjärjestelmän päivittäiseen käyttämiseen. Kaikkiin tietoihin, joita käsittelemme sisäisiä järjestelmiä testattaessa ja laatua varmistettaessa, sovelletaan samoja tiukkoja tietoturvakäytäntöjä ja -vaatimuksia kuin käsiteltäessä tällaisia tietoja muulla tavalla. Henkilötietojen kopioita tai varmuuskopioita ei säilytetä kauemmin kuin on välttämätöntä.

Tietojen saaminen käyttöön, korjaaminen ja poistaminen
Henkilötietolainsäädännön ja GDPR-asetuksen nojalla sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietojasi olemme tallentaneet.

Sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Virheellisten tai puutteellisten tietojen päivittäminen
 • Tulosteen saaminen tallentamistamme tiedoista
 • Tietojesi vieminen
 • Henkilötietojesi poistaminen ja hävittäminen

Jos haluat käyttää näitä oikeuksia hyväksesi, katso yhteystiedot jäljempää.

Tallentaminen ja poistaminen
Poistamme kaikki henkilötiedot, joita ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne alun perin tallennettiin. Tallennamme henkilötiedot noudattaen voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Evästeiden käyttäminen
Käytämme sivustoissamme evästeitä luotettavien tilastotietojen saamiseksi vierailijoista ja sivustojemme toimivuuden parantamiseksi. Voit lukea lisää evästeiden käyttämisestä ja miten itse voit hallinnoida niitä.

Kysymykset ja reklamaatiot
Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käyttämisestä, tai olet sitä mieltä, että laiminlyömme velvoitteemme käsitellessämme henkilötietojasi, kehotamme ottamaan yhteyden meihin (yhteystiedot ovat jäljempänä). Sinulla on myös oikeus tehdä valitus Suomen tietosuojavaltuutetulle: https://www.tietosuoja.fi, mutta pyydämme, että otat meihin yhteyden sitä ennen.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjä
Timik Group AB on Timik-organisaation emoyhtiö ja useimmissa tapauksissa myös rekisterinpitäjä tai tietojen käsittelijä.

Yhteystiedot
Timik Group AB, Hammarsbacken 4A, SE-191 49 Sollentuna, Sweden.